Ul Wielkopolski

 • dennica wysoka z szufladą na osyp zimowy,
 • korpusy na 10 ramek, każdy o wymiarach ramek 360 x 260 mm,
 • korpusy na 12 ramekkażdy o wymiarach ramek 360 x 260 mm,,
 • nadstawka10 ramek (tzw. Pólnastawka) o wymiarach 360 x 130 mm,
 • nadstawka12 ramek (tzw. Pólnastawka) o wymiarach 360 x 130 mm,
 • powałka – służąca do zbioru propolisu oraz karmienia słoikowego,
 • daszek wysoki – posiadający, z każdej strony otwory wentylacyjne,
 • podkarmiaczka górna - wspaniała przy karmieniu syropami

Ul Wielkopolski - widok ogólny i elementy składowe

 • Ul wielkopolski - przykład wykonania
  Ul wielkopolski - przykład wykonania
 • Dennica wysoka z szufladą
  Dennica wysoka z szufladą
 • Korpus
  Korpus
 • Powałka
  Powałka
 • Nadstawka 1/2 Korpusu
  Nadstawka 1/2 Korpusu
 • Daszek wysoki
  Daszek wysoki
Dennica wysoka z szufladką 1 szt.
Korpus 2 szt.
Nadstawka (1/2 korpusu) 1 szt.
Powałka 1 szt.
Daszek wysoki 1 szt.
Dennica wysoka z szufladką 1 szt.
Korpus 3 szt.
Powałka 1 szt.
Daszek wysoki 1 szt.
Dennica wysoka z szufladką 1 szt.
Korpus 2 szt.
Nadstawka (1/2 korpusu) 1 szt.
Powałka 1 szt.
Daszek wysoki 1 szt.
Dennica wysoka z szufladką 1 szt.
Korpus 3 szt.
Powałka 1 szt.
Daszek wysoki 1 szt.
MENU