Wyrób Sprzętu Pasiecznego Babik-Sabat S.C.

Ul Dadanta

 

Ul Dadanowski inaczej ul Dadanta, proponujemy w wersji standardowej:

 • dennica wysoka z szufladą na osyp zimowy,
 • korpusy na 10 ramek, każdy o wymiarach 435*300 mm,
 • korpusy 1/2 Dadanta na 10 ramek o wymiarach 435*145 mm,
 • powałka – służąca do zbioru propolisu oraz karmienia słoikowego,
 • daszek wysoki – posiadający, z każdej strony otwory wentylacyjne,
 • podkarmiaczka górna ułatwiająca karmienie syropami

Do ula Dadanta, Langstrotha, Apipol czy też ½ Dadanta proponujemy nakładane poławiacze pyłku na dennicę wysoką lub gotowe dennice z wewnętrznym poławiaczem pyłku.

 • Ul Dadanta
  Ul Dadanta
 • Ul 1/2 Dadanta
  Ul 1/2 Dadanta
 • Dennica wysoka
  Dennica wysoka
 • Korpus
  Korpus
 • Korpus 1/2 Dadanta
  Korpus 1/2 Dadanta
 • Powałka
  Powałka
 • Daszek wysoki
  Daszek wysoki
 

Nr. kat.D1 ul DADANTA

Dennica wysoka  1 szt.
Korpus    1 szt.
Korpus 1/2 Dadanta 2 szt.
Powałka   1 szt.
Daszek wysoki 1 szt.

 

Nr. kat. D1/2/2 ul 1/2 DADANTA (wielokorpusowy)

Dennica wysoka  1 szt.
Korpus ½ Dadanta  4 szt.
Powałka 1 szt.
Daszek wysoki 1 szt.