Ule odkładowe

W naszej produkcji znajdują się uliki odkładowe 5-cio ramowe dla ramek:

435 mm x 300 mm – Dadanta,
435 mm x 230 mm – Langstrotha,
360 mm x 260 mm – Wielkopolski,
360 mm x 230 mm – Ostrowskiej,

Ulik ten służy do robienia odkładów w okresie powstawania nastrojów rojowych i łączenia z rodzinami głównymi jesienią, lub w produkcji pakietów i ich sprzedaży. Niezbędny w nowoczesnej gospodarce pasiecznej by odkładami zasilane rodziny główne bezpiecznie zniosły zimowlę.

Stosowanie ulika odkładowego, robienie odkładów to ograniczenie warrozy w pasiece, zwiększenie siły rodzin zimujących i zapewnienie sobie niemal 100% przeżywalności podczas zimowli.

  • Ule odkładowe Dadant i Langstroth
    Ule odkładowe Dadant i Langstroth
  • Ule odkładowe - Wielkopolski i Ostrowskiej
    Ule odkładowe - Wielkopolski i Ostrowskiej
  • Ule odkładowe
    Ule odkładowe
 

 

MENU