• New Category
psz1

Witamy w firmie Babik-Sabat S.C.

Realizujemy projekty finansowane przez KOWR

Aktualna oferta dotacyjna na 2023 - kliknij - pobierz

Ciasto Dulcofruct!

Zapraszamy!

Placek Super Białkowy

ApiPolen Substitute

 

REGULAMIN PROMOCJI
Regulamin promocji „BLACK FRIDAY”

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą BLACK FRIDAY do 30%.
2. Organizatorem Promocji jest „Wyrób Sprzętu Pasiecznego Babik-Sabat s.c”z siedzibą
ul. Racławicka 120, 34-125 Sułkowice, NIP: 551-261-67-93.
3. Promocja rozpoczyna się od godz. 8:00 25.11.2022 r. i kończy o godz. 15:00 25.11.2022 r. do wyczerpania zapasów.
4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego kompletny zestaw ula lub jego części ( korpus, daszek, powałka, dennica), mini plusy (bez ramek), ule odkładowe (bez ramek).
5. Rabaty naliczane są w procentach :
a. miniplus, ule odkładowe, uliki weselne – 20%
b. korpusy, nadstawki (1/2 korpus) – 30%
c. daszek, dennica, powałki – 25 %
d. całe ule – 27 %
6. Obniżona cena produktu dotyczy maksymalnie 15 sztuk.
7. Kllient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
8. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów (patrz punkt 4).
9. Promocja nie dotyczy formy płatności za pobraniem (chyba, że producent wyrazi na to zgodę).
10. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
11. Promocja nie dotyczy firm w celu dalszej odsprzedaży.
12. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
14. Promocja kierowana jest do klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczą na adres e-mail: biuro@firmababik.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamcję. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizcję przeprowadzania Promocji,
b. przedłużenia lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji,
c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikcję w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmian.

 

 

Współpraca

Miło nam poinformować, że nasze produkty dostępne są od teraz również w:

  • Hurtownia pszczelarska Barć, Świat Pszczół Barbara Cyc, Biszcza 358, 23-425 Biszcza
  • Polskie Hurtownie Pszczelarskie ul. Kielecka 79, 25-351 CEDZYNA https://www.polhp.pl/
  • Pszczółka Zrobić miód, Magdalena Gawrońska, tel. 781 069 740, mail.zrobicmiod@gmail.com ul. Nowa 2, 62-220 Niechanowo
  • Karpacki Związek Pszczelarzy, ul. Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 22 953
  • Sklep Pszczelarski Pszczele Zacisze - Edyta Paluch, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice, tel:663633946, 603768496

Wykaz wszystkich firm współpracujących z Babik-Sabat S.C. dostępny jest w zakładce WSPÓŁPRACA

 

Firma- Babik-Sabat

Firma- Babik-Sabat to firma rodzinna działająca w branży pszczelarskiej od ponad 40 lat. Senior firmy już w 1963 roku uzyskał tytuł mistrza pszczelarza.

Założyciele firmy to pszczelarze prowadzacy w latach 70-tych i 80-tych Zespół Hodowli Matek Pszczelich oraz trutowisko Rzyki-Madohora.

Załogę stanowią doświadczeni pracownicy. Dopuszczenie do obrotu uli styropianowych otrzymaliśmy dnia 18 stycznia 1988 roku pismem ZGP II/1/88 z Instytutu Sadownictwa Oddziału Pszczelnictwa w Puławach.

W wielu pasiekach w tym Instytutu Ogrodnictwa Oddziału Pszczelnictwa w Puławach, Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Sprzęt naszej produkcji od wielu lat daje świadectwo jakości, precyzji a zwłaszcza funkcjonalności.

Jesteśmy firmą która jako pierwsza zaoferowała swojemu odbiorcy atesty i świadectwa jakości wymagane w krajach Unii Europejskiej oraz własne rozwiązania, które uzyskały patenty i wzór użytkowy (Patent Nr.151691 rok 1987 wzór użytkowy nr 52133 rok 1990.)

Na naszym sprzęcie i ulach pracują pszczelarze z Danii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy, Norwegii, Litwy, Niemiec i Austrii.

Już w 1984 roku ule naszej produkcji poprzez Zrzeszenie Apipol zdobyły uznanie pszczelarzy hiszpańskich. Cenią nas odbiorcy, którzy po latach wracają i z uznaniem mówią o naszych ulach, ulikach odkładowych, a hodowcy matek powtórnie dokonują zakupów ulików weselnych.

Jakość naszych wyrobów, ich trwałość, profesjonalna załoga oraz osoby z instytucji i instytutów współpracujących z nami daje gwarancje, że Twoja Kolego Pszczelarzu inwestycja będzie udana – bo Twój sukces będzie i naszym sukcesem.

Wkrótce więcej informacji

Wkrótce więcej informacji

MENU