Wyrób Sprzętu Pasiecznego Babik-Sabat S.C.

Węza

Prowadzimy skup wosku

Oferujemy Węzę typu:

Wielkopolska
Warszawska zwykła
Warszawska poszerzana
Dadanta
Ostrowska